Menu

Ce este un SRL-D?

Ce este un SRL-D?

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Ordonanţa este disponibilă spre download în partea de jos a acestei pagini.

Cine poate înfiinţa un SRL-D?

Un SRL-D poate fi înfiinţat de intreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce indeplineşte cumulativ, în principal, următoarele condiţii:

- Are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel târziu în ziua înregistrării cererii de inmatriculare a SRL-D-ului

- Nu a mai fost acţionar sau administrator în cadrul altor firme. Daca a avut un PFA sau un II, poate sa-si înfiinţeze un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL-D sau SA.

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus. De asemenea, compania  trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.

La infiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe de activitate pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare, ataşate ca document la finalul acestei pagini.

De asemenea, puteţi accesa pagina dedicată Înfiinţării unei firme de tip SRL-D, unde veţi putea regăsi atât paşii ce trebuie urmaţi, cât şi template-uri de contract de comodat şi act constitutiv.

Care sunt avantajele SRL-D?

În vederea  sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA:

- Înfiinţarea este gratuită. Veţi avea nevoie totuşi de un timbru de 4 lei la Registrul Comerţului şi de capitalul social minim de 200 de lei, ce se poate ulterior retrage.

- Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro. Mai multe detalii despre program puteti găsi aici.

- Garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 60% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro

- Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale (pensia, 20,8% din brut) datorate de angajatori pentru 4 angajaţi în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior

Care sunt obligaţiile specifice SRL-D?

Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii tipice:

- În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la inregistrare, SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

- Să angajeze cel puţin 2 salariaţi în momentul în care face prima tragere din cadrul AFN-ului de 10.000 de euro, beneficiază de creditul contragarantat sau apelează la opţiunea de a nu plăti contribuţiile sociale din partea angajatorului

- Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul anterior

- Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale.

Cât timp deţii statutul de SRL-D?

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutand se pierde prin efectul legii:

- La data de 31 decembrie a anului când se indeplinesc 3 ani de la data înregistrării

- La implinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite

- La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul in lei a 500.000 de euro

Citeşte mai departe ...

PFA vs. SRL - Ce este mai bine sa alegem?

CRITERII
PFA
SRL
ASPECTE COMUNE
 
 
 
Capitalul social este de minim 200 de lei.
 
 
 
Sediu social obligatoriu.
 
 
 
Avize/aprobari in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata
ASPECTE PRACTICE CONCRETE
 
Posibilii platitori de venituri sunt mult mai deschisi sa subcontracteze servicii ori sa colaboreze pe diverse proiecte cu o societate comerciala decat cu un PFA
 
 
 
Contractele cu bani europeni sunt mai accesibile SRL.
 
AVANTAJE FISCALE CONCRETE
 
 
Impozitele catre stat sunt mult mai mici decat in cazul incasarii banilor prin contract de comision incheiat ca persoana fizica
 
RASPUNDEREA COMERCIALA
PFA-ul raspunde cu averea proprie
SRL-ul raspunde in limita capitalului social subscris si varsat
 
 
CONDITII INITIALE DE INFIINTARE
PFA are nevoie de calificare obligatorie in domeniul in care doreste sa se infiinteze (diplome, certificate de atestare, atestat de libera practica, samd) – nu toate certificatele de capacitate ii confera dreptul de libera practica
 
Nu se poate infiinta pentru activitati de comert. (vanzari, comercializari, intermedieri, etc., de bunuri si/sau servicii). Poate desfasura activitate exclusiv in baza calificarii sale (instalator, medic, avocat, notar, contabil, mecanic, etc).
SRL nu are nevoie de calificari.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Are la dispozitie toate codurile CAEN, fara a fi necesara vreo calificare.
Pentru anumite activitati sunt necesare avize, aprobari, dispense, samd, obligatorii pentru a putea functiona sub acea activitate.
CHESTIUNI ADMINISTATIV- FISCALE
Administratia Financiara stabileste impozitul anual de plata in functie de venitul net din anul precedent.
 
Trebuie sa detina un jurnal de incasari si plati, un inventar, registrul unic, chitantier si facturier, iar
 
NIVELURILE DE FISCALITATE
16% pe venitul net realizat (sau din norma anuală de venit)
5,5% din venitul brutcontribuția la sănătate
31,3% din venitul lunar asigurat (cel puțin 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de pensii și cel mult de 5 ori valoarea acestuia), pentru fondul de pensii
 
Fiscalitate standard
16% pe profit
16% pe dividende, la distribuirea lor
 
 
Impozite SRL microîntreprindere
3% pe venit
16% pe dividende, la distribuirea lor
 
 
Contribuțiile sociale plătite de angajator pentru angajat:
PENSIE*:
20,8% pentru condiții normale de muncă
25,8% pentru condiții deosebite de muncă
30,8% pentru condiții speciale de muncă
Sănătate*: 5,2%
Concedii și indemnizații*: 0,85%
Șomaj*: 0,5%
Accidente de muncă și boli profesionale*: 0,15%-0,85%
Fond garantare pentru plata creanțelor salariale: 0,25% din fondul de salarii
 
* Cotele de taxare se aplică asupra salariului brut al angajatului
UTILIZAREA LICHIDITATILOR
Banii incasati de un PFA pot fi folositi imediat si pentru cheltuieli personale ale persoanei fizice, fara sa fie nevoie de documente justificative ori de plati suplimentare de taxe.
 
 
PERSONAL ANGAJAT
Angajarea personalului este o dispozitie TEMPORARA (se poate modifica oricand, fiind o derogare limitata)
 
Pot  angaja prin contract de munca personal pentru desfasurarea activitatilor pentru care a fost autorizat.
ONORARII INFIINTARE
 
 
Incepand de la 600 lei.
Citeşte mai departe ...

Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice ” - sprijin pentru educatia antreprenoriala

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ”

Obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la:
1.  Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism;
2.  Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;

3.  Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;

4.  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

 

Obiectivele operaţionale se referă la:

1. creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică;

2. dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică;

3. crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de

interes turistic.

Citeşte mai departe ...

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro -

întreprinderi

Măsura 312 se încadrează în Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice se referă la:

1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;

2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole1;

3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către

micro-întreprinderi.

Obiectivele operaţionale se referă la:

Citeşte mai departe ...

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link exchange - Fii vizibil!

Acest site este parte din sistemul de Link Exchange "Promovarea proiectelor europene de informare, formare si calificare in mediul online" dezvoltat de Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala SolidaritateaAfla mai multe detalii despre beneficiile acestui sistem precum si conditiile de inscriere.

Newsletter

Aboneaza-te! Fii la curent cu toate anunturile proiectului precum si locurile de munca din judetul Vrancea

Vizitatori

671560
AziAzi4895
Saptamana curentaSaptamana curenta29232
Luna curentaLuna curenta100001
TotalTotal6715608